Публикации о школе

Н.И. Кикило (Москва, Россия)
Первая научно-практическая школа сербистики
«Доминанты сербской культуры»

К. Багликова (Москва, Россия)
Вторая научно-практическая школа сербистики

Е.Е. Лебединская (Москва, Россия)
Четвертая научно-практическая школа сербистики
«Доминанты сербской культуры.
Язык, история и культура Косово и Метохии»

У. Милошевић (Београд, Србија)
Пета научно-практична школа србистике „Доминанте српске културе” (Сергијев Посад, 9–12. 10. 2023)

Проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Дијана Црњак,
проф. др Екатерина Јакушкина (Илустрована политика, Београд)
«Удаљени, а тако блиски. Скуп србиста у руској лаври»

Кристина Пантелић (Политика, Београд)
«Школа србистике у Московској духовној академији у Русији»

Невена Милосављевић, Александра Морјонова
Хроника рада Пете научно-практичне школе србистике „Доминанте српске културе. Исток и Запад у српском језику и култури“ (Сергијев Посад, 9–12. 10. 2023)